خصوصیات گاز 404

همه چیز درباره خصوصیات گاز r404a در میان گازهای مبرد، گاز r404a بسیار کاربرد دارد. این گاز باعث کاهش دمای دستگاه شده و به عنوان خنک کننده در صنایع کولرسازی و یخچال سازی مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از این گاز مبرد حدوداً 15 سالی اس…