هدف شرکت تهران فریون، ارائه خدمات اختصاصی انواع گازهای فریون، روغن های مخصوص، گازهای مبرد و رگلاتورهای تخصصی گاز به شرکت های داخلی، دانشگاه ها و آزمایشگاه ها است وهمچنین در حمایت از صنعت های کوچک و بزرگ کشور فعالیت دارد.

1- تامین انواع گازهای مبرد آمریکایی و اروپایی و انواع روغن ها
2- تامین انواع خدمات سردخانه ای از قبیل کمپرسورها و یخچال های صنعتی
3- ارائه انواع کپسول های شستشو سیستم های تهویه از قبیل نیتروژن و R141B